Lms filter


(system) #1

السلام عليكم ورحمة الله…

انا ابستخدم فلتر lms لـ إزالة التشويش من الصور …

هذا العمل …


I = imread('c1.jpg');
subplot(2,2,1); imshow(I);title('orignal image');
 
J = imnoise(I,'salt & pepper',0.02);
subplot(2,2,2); imshow(J);title('add noise salt&pepper');
[x1,y1]=size(I);
new=zeros(x1,y1);
sum=0;
mu = 0.008; 
 
h = adaptfilt.lms(32,mu);
 
Des=I+J;% d
 
si=1;
sj=1;
 
 
%==============
row=1;
w=zeros(3,3);
%=================== 
 
ss='true';
while (ss=='true') 
for i=si:(si+3-1)
for j=sj : (sj+3-1)
% 
%
%
 
end % j
end % i
 
if (j<y1) %shift one pixcel to right
sj=j-1;
si=row;
elseif (i<x1) %move to another row
tempI=I(:,i);
tempDes=Des(:,i);
[y,e] = filter(h,tempI,tempDes);
new(:,i)=y;
 
row=row+1;
si=i-1;
sj=1;
 
 
else
ss='fals';
break
end % if
 
end % while 
 
subplot(2,2,3); imshow(new);title('denoise');

فالنتيجة وضعتها بالمرفق ، فالخطأ هو ان الصوره بعد الفلتره لاتظهر الألوان وتدرجاته
فقط اسود وابيض على شكل نقط…

ياليت احد يصحح لنا الخطأ في كتابة عمل هذا الفلتر…


#2

الكود به بعض الاشياء الغير منطقية
ما فائدة هذا

for i=si:(si+3-1)
for j=sj : (sj+3-1)
% 
%
%
 
end % j
end % i

وبعد ذلك انت تستخدم i
هذا فقط سياخد أخر قيمة لى i

tempI=I(:,i);
tempDes=Des(:,i);

(system) #3

صححت هذا الخطأ فظهرت لي النتجية متغيره ووضعتها بالمرفق…


[FONT=Courier New][SIZE=2]I = imread([/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#a020f0]'c1.jpg'[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]);
subplot(2,2,1); imshow(I);title([/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#a020f0]'orignal image'[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]);

J = imnoise(I,[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#a020f0]'salt & pepper'[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2],0.02);
subplot(2,2,2); imshow(J);title([/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#a020f0]'add noise salt&pepper'[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]);
[x1,y1]=size(I);
new=zeros(x1,y1);
sum=0;
mu = 0.008; 

h = adaptfilt.lms(32,mu);

Des=I+J;[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]% d
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]
si=1;
sj=1;


[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]%==============
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]row=1;
[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]%w=zeros(3,3);
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]%=================== 

[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]ss=[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#a020f0]'true'[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2];
[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]while[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2] (ss==[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#a020f0]'true'[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]) 
[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]for[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#000000] i=si:(si+3-1)[/color]
[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]for[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2] j=sj : (sj+3-1)
[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]% 
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]%
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]%

[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]

[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]if[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#000000] (j<y1) [/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]%shift one pixcel to right
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]sj=j-1;
si=row;
[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]elseif[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#000000] (i<x1) [/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]%move to another row
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]tempI=I(:,i);
tempDes=Des(:,i);
[y,e] = filter(h,tempI,tempDes);
new(:,i)=y;

row=row+1;
si=i-1;
sj=1;


[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]else
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]ss=[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#a020f0]'fals'[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2];
[/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]break
end[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#000000] [/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]% if

[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]end[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2] [/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]% j
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]end[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#000000] [/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]% i
[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#0000ff]end[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#000000] [/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#228b22]% while 

[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]subplot(2,2,3); imshow(new);title([/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=#a020f0]'denoise'[/color][/size][/font][FONT=Courier New][SIZE=2]);
[/size][/font] 

هل تعرف عن lms…وطريقته بالفلترة…؟


#4

لا معنديش فكرة عن هذا الفلتر لكن هل هذه النتيجة بعد التعديل صحيحة أم لا ؟


(system) #5

لا مو صحيحه…لازم تكون نفس الصوره الأصليه…:frowning:


#6

أخى العزيز هذا الفلتر يستخدم فى معالجة الاشارة وليس خاص بمعالجة الصور
ولاستخدامه بشكل صحيح راجع المثال الموجود فى الهيلب

x = randn(1,500);   % Input to the filter 
b = fir1(31,0.5);   % FIR system to be identified 
n = 0.1*randn(1,500); % Observation noise signal 
d = filter(b,1,x)+ n; % Desired signal 
mu = 0.008;      % LMS step size. 
ha = adaptfilt.lms(32,mu); 
[y,e] = filter(ha,x,d); 
subplot(2,1,1); plot(1:500,[d;y;e]); 
title('System Identification of an FIR Filter'); 
legend('Desired','Output','Error'); 
xlabel('Time Index'); ylabel('Signal Value'); 
subplot(2,1,2); stem([b.',ha.coefficients.']); 
legend('Actual','Estimated'); 
xlabel('Coefficient #'); ylabel('Coefficient Value'); grid on;