صحبي سرق محفظتي


(محمد حمدى ناصف) #1

صحبي سرق محفظتي

صحبي سرق محفظتي …قهرني
محفظتي طلعت فاضيه…قهرته
شاف صوره حبيبتــــي …قهرني
حبيبتي طلعت اختـــــه…قهرته

محشش بيألف قصيده

[SIZE=+0][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][CENTER][size=4][COLOR=#0000ff]

[/color][/size][/center]

[/center]
[/center]
[/center]

شكرى تقديرى [/size][/center]