حوار مع ابليس

[RIGHT][RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][B][COLOR=red][FONT=Symbol]· [COLOR=red] [/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=Times New Roman]حوار[/FONT] [FONT=Times New Roman]مع[/FONT] [FONT=Times New Roman]الشيطان[/FONT] [FONT=Times New Roman]حاورت[/FONT] [FONT=Times New Roman]الشيطان[/FONT] [FONT=Times New Roman]الرجيم[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]الليل[/FONT] [FONT=Times New Roman]البهيم[/FONT] [FONT=Times New Roman]فلما[/FONT] [FONT=Times New Roman]سمعت[/FONT] [FONT=Times New Roman]أذان[/FONT] [FONT=Times New Roman]الفجر[/FONT] [FONT=Times New Roman]أردت[/FONT] [FONT=Times New Roman]للذهاب[/FONT] [FONT=Times New Roman]الى[/FONT] [FONT=Times New Roman]المسجد[/FONT] [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman][/FONT][/SIZE][/COLOR] [/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]فقال[/FONT] [FONT=Times New Roman]لي[/FONT] :[FONT=Times New Roman]عليك[/FONT] [FONT=Times New Roman]ليل[/FONT] [FONT=Times New Roman]طويل[/FONT] [FONT=Times New Roman]فارقد[/FONT] .[/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]اخاف[/FONT] [FONT=Times New Roman]ان[/FONT] [FONT=Times New Roman]تفوتني[/FONT] [FONT=Times New Roman]الفريضة[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] :[FONT=Times New Roman]الاوقات[/FONT] [FONT=Times New Roman]طويله[/FONT] [FONT=Times New Roman]عريضة[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]أخشى[/FONT] [FONT=Times New Roman]ذهاب[/FONT] [FONT=Times New Roman]صلاة[/FONT] [FONT=Times New Roman]الجماعة[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]لا[/FONT] [FONT=Times New Roman]تشدد[/FONT] [FONT=Times New Roman]على[/FONT] [FONT=Times New Roman]نفسك[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]الطاعة[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]قمت[/FONT] [FONT=Times New Roman]حتى[/FONT] [FONT=Times New Roman]طلعت[/FONT] [FONT=Times New Roman]الشمس[/FONT] … [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]فقال[/FONT] [FONT=Times New Roman]لي[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]همس[/FONT] : [FONT=Times New Roman]لا[/FONT] [FONT=Times New Roman]تأسف[/FONT] [FONT=Times New Roman]على[/FONT] [FONT=Times New Roman]ما[/FONT] [FONT=Times New Roman]فات[/FONT] [FONT=Times New Roman]فاليوم[/FONT] [FONT=Times New Roman]كله[/FONT] [FONT=Times New Roman]أوقات[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]وجلست[/FONT] [FONT=Times New Roman]لآتي[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالأذكار[/FONT] [FONT=Times New Roman]ففتح[/FONT] [FONT=Times New Roman]لي[/FONT] [FONT=Times New Roman]دفتر[/FONT] [FONT=Times New Roman]الأفكار[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]فقلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]لشغلتني[/FONT] [FONT=Times New Roman]عن[/FONT] [FONT=Times New Roman]الدعاء[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]دعه[/FONT] [FONT=Times New Roman]إلى[/FONT] [FONT=Times New Roman]المساء[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]وعزمت[/FONT] [FONT=Times New Roman]على[/FONT] [FONT=Times New Roman]المتاب[/FONT] [FONT=Times New Roman]،[/FONT] [FONT=Times New Roman]فقال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]تمتع[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالشباب[/FONT] ![/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]أخشى[/FONT] [FONT=Times New Roman]الموت[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]عمرك[/FONT] [FONT=Times New Roman]لا[/FONT] [FONT=Times New Roman]يفوت[/FONT] … [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]وجئت[/FONT] [FONT=Times New Roman]لأحفظ[/FONT] [FONT=Times New Roman]المثاني[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]روّح[/FONT] [FONT=Times New Roman]نفسك[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالأغاني[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]هي[/FONT] [FONT=Times New Roman]حرام[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]لبعض[/FONT] [FONT=Times New Roman]العلماء[/FONT] [FONT=Times New Roman]كلام[/FONT][COLOR=red][FONT=Tahoma]! [/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]احاديث[/FONT] [FONT=Times New Roman]التحريم[/FONT] [FONT=Times New Roman]عندي[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]صحيفة[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]كلها[/FONT] [FONT=Times New Roman]ضعيفة[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]ومرت[/FONT] [FONT=Times New Roman]حسناء[/FONT] [FONT=Times New Roman]فغضضت[/FONT] [FONT=Times New Roman]البصر[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]ماذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]النظر؟[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]فيه[/FONT] [FONT=Times New Roman]خطر[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]تفكر[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]الجمال[/FONT] [FONT=Times New Roman]فالتفكر[/FONT] [FONT=Times New Roman]حلال[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]وذهبت[/FONT] [FONT=Times New Roman]الى[/FONT] [FONT=Times New Roman]البيت[/FONT] [FONT=Times New Roman]العتيق[/FONT] [FONT=Times New Roman]فوقف[/FONT] [FONT=Times New Roman]لي[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]الطريق[/FONT] …[/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]فقال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]ما[/FONT] [FONT=Times New Roman]سبب[/FONT] [FONT=Times New Roman]هذه[/FONT] [FONT=Times New Roman]السفرة[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]لاخذ[/FONT] [FONT=Times New Roman]عمرة[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]فقال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]ركبت[/FONT] [FONT=Times New Roman]الأخطار[/FONT] [FONT=Times New Roman]بسبب[/FONT] [FONT=Times New Roman]هذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]الاعتمار[/FONT] [FONT=Times New Roman]وابواب[/FONT] [FONT=Times New Roman]الخير[/FONT] [FONT=Times New Roman]كثيرة[/FONT] [FONT=Times New Roman]والحسنات[/FONT] [FONT=Times New Roman]غزيرة[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]لابد[/FONT] [FONT=Times New Roman]من[/FONT] [FONT=Times New Roman]إصلاح[/FONT] [FONT=Times New Roman]الأحوال[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]الجنة[/FONT] [FONT=Times New Roman]لاتدخل[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالاعمال[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]فلما[/FONT] [FONT=Times New Roman]ذهبت[/FONT] [FONT=Times New Roman]لألقي[/FONT] [FONT=Times New Roman]نصيحة[/FONT] …[/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]لا[/FONT] [FONT=Times New Roman]تجر[/FONT] [FONT=Times New Roman]الى[/FONT] [FONT=Times New Roman]نفسك[/FONT] [FONT=Times New Roman]فضيحة[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT]: [FONT=Times New Roman]هذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]نفع[/FONT] [FONT=Times New Roman]العباد[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]فقال[/FONT]: [FONT=Times New Roman]اخشى[/FONT] [FONT=Times New Roman]عليك[/FONT] [FONT=Times New Roman]من[/FONT] [FONT=Times New Roman]الشهرة[/FONT] [FONT=Times New Roman]وهي[/FONT] [FONT=Times New Roman]رأس[/FONT] [FONT=Times New Roman]الفساد[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]رأيك[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]بعض[/FONT] [FONT=Times New Roman]الاشخاص؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]أجيبك[/FONT] [FONT=Times New Roman]على[/FONT] [FONT=Times New Roman]العام[/FONT] [FONT=Times New Roman]والخاص[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]احمد[/FONT] [FONT=Times New Roman]بن[/FONT] [FONT=Times New Roman]حنبل؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]قتلني[/FONT] [FONT=Times New Roman]بقوله[/FONT] [FONT=Times New Roman]عليكم[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالسنة[/FONT] [FONT=Times New Roman]والقرآن[/FONT] [FONT=Times New Roman]المنزّل[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فابن[/FONT] [FONT=Times New Roman]تيمية؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]ضرباته[/FONT] [FONT=Times New Roman]على[/FONT] [FONT=Times New Roman]رأسي[/FONT] [FONT=Times New Roman]باليومية[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فالبخاري؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]احرق[/FONT] [FONT=Times New Roman]بكتابه[/FONT] [FONT=Times New Roman]داري[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فالحجاج[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]ليت[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]الناس[/FONT] [FONT=Times New Roman]ألف[/FONT] [FONT=Times New Roman]حجاج[/FONT] [FONT=Times New Roman]فلنا[/FONT] [FONT=Times New Roman]بسيرته[/FONT] [FONT=Times New Roman]ابتهاج[/FONT] [FONT=Times New Roman]ونهجه[/FONT] [FONT=Times New Roman]لنا[/FONT] [FONT=Times New Roman]علاج[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فرعون[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]له[/FONT] [FONT=Times New Roman]منا[/FONT] [FONT=Times New Roman]كل[/FONT] [FONT=Times New Roman]نصر[/FONT] [FONT=Times New Roman]وعون[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فصلاح[/FONT] [FONT=Times New Roman]الدين[/FONT] [FONT=Times New Roman]بطل[/FONT] [FONT=Times New Roman]حطين؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]دعه[/FONT] [FONT=Times New Roman]فقد[/FONT] [FONT=Times New Roman]مرغنا[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالطين[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]محمد[/FONT] [FONT=Times New Roman]بن[/FONT] [FONT=Times New Roman]عبدالوهاب؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]أشعل[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]صدري[/FONT] [FONT=Times New Roman]بدعوته[/FONT] [FONT=Times New Roman]الإلتهاب[/FONT] [FONT=Times New Roman]وأحرقني[/FONT] [FONT=Times New Roman]بكل[/FONT] [FONT=Times New Roman]شهاب[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]أبوجهل؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]نحن[/FONT] [FONT=Times New Roman]له[/FONT] [FONT=Times New Roman]اخوة[/FONT] [FONT=Times New Roman]وأهل[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فأبو[/FONT] [FONT=Times New Roman]لهب[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]نحن[/FONT] [FONT=Times New Roman]معه[/FONT] [FONT=Times New Roman]أينما[/FONT] [FONT=Times New Roman]ذهب[/FONT] ! [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فلينين؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]ربطناه[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]النار[/FONT] [FONT=Times New Roman]مع[/FONT] [FONT=Times New Roman]استالين[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فالمجلات[/FONT] [FONT=Times New Roman]الخليعة[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]هي[/FONT] [FONT=Times New Roman]لنا[/FONT] [FONT=Times New Roman]شريعة[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فالدشوش[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]نجعل[/FONT] [FONT=Times New Roman]الناس[/FONT] [FONT=Times New Roman]بها[/FONT] [FONT=Times New Roman]كالوحوش[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فالمقاهي[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]نرحب[/FONT] [FONT=Times New Roman]فيها[/FONT] [FONT=Times New Roman]بكل[/FONT] [FONT=Times New Roman]لاهي[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]ما[/FONT] [FONT=Times New Roman]هو[/FONT] [FONT=Times New Roman]ذكركم؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]الأغاني[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]وعملكم؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]الأماني[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]وما[/FONT] [FONT=Times New Roman]رأيكم[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالاسواق[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]علمنا[/FONT] [FONT=Times New Roman]بها[/FONT] [FONT=Times New Roman]خفاق[/FONT] [FONT=Times New Roman]وفيها[/FONT] [FONT=Times New Roman]يجتمع[/FONT] [FONT=Times New Roman]الرفاق[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فحزب[/FONT] [FONT=Times New Roman]البحث[/FONT] [FONT=Times New Roman]الاشتراكي[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]قاسمته[/FONT] [FONT=Times New Roman]أملاكي[/FONT] [FONT=Times New Roman]وعلمته[/FONT] [FONT=Times New Roman]أورادي[/FONT] [FONT=Times New Roman]وأنساكي[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]كيف[/FONT] [FONT=Times New Roman]تضل[/FONT] [FONT=Times New Roman]الناس[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]بالشهوات[/FONT] [FONT=Times New Roman]والشبهات[/FONT] [FONT=Times New Roman]والملهيات[/FONT] [FONT=Times New Roman]والأمنيات[/FONT] [FONT=Times New Roman]والأغنيات[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]كيف[/FONT] [FONT=Times New Roman]تضل[/FONT] [FONT=Times New Roman]النساء[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]بالتبرج[/FONT] [FONT=Times New Roman]والسفور[/FONT] [FONT=Times New Roman]وترك[/FONT] [FONT=Times New Roman]المأمور[/FONT] [FONT=Times New Roman]وارتكاب[/FONT] [FONT=Times New Roman]المحظور[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فكيف[/FONT] [FONT=Times New Roman]تضل[/FONT] [FONT=Times New Roman]العلماء؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]بحب[/FONT] [FONT=Times New Roman]الظهور[/FONT] [FONT=Times New Roman]والعجب[/FONT] [FONT=Times New Roman]والغرور[/FONT] [FONT=Times New Roman]وحسد[/FONT] [FONT=Times New Roman]يملأ[/FONT] [FONT=Times New Roman]الصدور[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]كيف[/FONT] [FONT=Times New Roman]تضل[/FONT] [FONT=Times New Roman]العامة[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]بالغيبة[/FONT] [FONT=Times New Roman]والنميمة[/FONT] [FONT=Times New Roman]والأحاديث[/FONT] [FONT=Times New Roman]السقيمة[/FONT] [FONT=Times New Roman]وما[/FONT] [FONT=Times New Roman]ليس[/FONT] [FONT=Times New Roman]له[/FONT] [FONT=Times New Roman]قيمة[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فكيف[/FONT] [FONT=Times New Roman]تضل[/FONT] [FONT=Times New Roman]التجار[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]بالربا[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]المعاملات[/FONT] [FONT=Times New Roman]ومنع[/FONT] [FONT=Times New Roman]الصدقات[/FONT] [FONT=Times New Roman]والإسراف[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]النفقات[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فكيف[/FONT] [FONT=Times New Roman]تضل[/FONT] [FONT=Times New Roman]الشباب[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]بالغزل[/FONT] [FONT=Times New Roman]والهيام[/FONT] [FONT=Times New Roman]والعشق[/FONT] [FONT=Times New Roman]والغرام[/FONT] [FONT=Times New Roman]والاستخفاف[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالأحكام[/FONT] [FONT=Times New Roman]وفعل[/FONT] [FONT=Times New Roman]الحرام[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]رايك[/FONT] [FONT=Times New Roman]بدولة[/FONT] [FONT=Times New Roman]اليهود[/FONT] ([FONT=Times New Roman]اسرائيل[/FONT]) [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]اياك[/FONT] [FONT=Times New Roman]والغيبة[/FONT] [FONT=Times New Roman]فانها[/FONT] [FONT=Times New Roman]مصيبة[/FONT] [FONT=Times New Roman]واسرائيل[/FONT] [FONT=Times New Roman]دولة[/FONT] [FONT=Times New Roman]حبيبة[/FONT] [FONT=Times New Roman]ومن[/FONT] [FONT=Times New Roman]القلب[/FONT] [FONT=Times New Roman]قريبة[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فأبو[/FONT] [FONT=Times New Roman]نواس؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]على[/FONT] [FONT=Times New Roman]العين[/FONT] [FONT=Times New Roman]والرأس[/FONT] [FONT=Times New Roman]لنا[/FONT] [FONT=Times New Roman]من[/FONT] [FONT=Times New Roman]شعره[/FONT] [FONT=Times New Roman]اقتباس[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فاهل[/FONT] [FONT=Times New Roman]الحداثة؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]اخذوا[/FONT] [FONT=Times New Roman]علمهم[/FONT] [FONT=Times New Roman]منا[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالوراثة[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فالعلمانية؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]إيماننا[/FONT] [FONT=Times New Roman]علماني[/FONT] [FONT=Times New Roman]وهم[/FONT] [FONT=Times New Roman]أهل[/FONT] [FONT=Times New Roman]الدجل[/FONT] [FONT=Times New Roman]والاماني[/FONT] [FONT=Times New Roman]ومن[/FONT] [FONT=Times New Roman]سماهم[/FONT] [FONT=Times New Roman]فقد[/FONT] [FONT=Times New Roman]سماني[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]تقول[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]واشنطن؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]خطيبي[/FONT] [FONT=Times New Roman]فيها[/FONT] [FONT=Times New Roman]يرطن[/FONT] [FONT=Times New Roman]وجيشي[/FONT] [FONT=Times New Roman]فيها[/FONT] [FONT=Times New Roman]يقطن[/FONT] [FONT=Times New Roman]وهي[/FONT] [FONT=Times New Roman]لي[/FONT] [FONT=Times New Roman]وطن[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]رايك[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]الدعاة[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]عذبوني[/FONT] [FONT=Times New Roman]واتعبوني[/FONT] [FONT=Times New Roman]وبهذلوني[/FONT] [FONT=Times New Roman]وشيبوني[/FONT] [FONT=Times New Roman]يهدمون[/FONT] [FONT=Times New Roman]ما[/FONT] [FONT=Times New Roman]بنيت[/FONT] [FONT=Times New Roman]ويقرءون[/FONT] [FONT=Times New Roman]اذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]غنيت[/FONT] [FONT=Times New Roman]ويستعيذون[/FONT] [FONT=Times New Roman]اذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]أتيت[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]تقول[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]الصحف[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]نضيع[/FONT] [FONT=Times New Roman]بها[/FONT] [FONT=Times New Roman]أوقات[/FONT] [FONT=Times New Roman]الخلف[/FONT] [FONT=Times New Roman]ونذهب[/FONT] [FONT=Times New Roman]بها[/FONT] [FONT=Times New Roman]أعمار[/FONT] [FONT=Times New Roman]أهل[/FONT] [FONT=Times New Roman]الترف[/FONT] [FONT=Times New Roman]ونأخذ[/FONT] [FONT=Times New Roman]بها[/FONT] [FONT=Times New Roman]الأموال[/FONT] [FONT=Times New Roman]مع[/FONT] [FONT=Times New Roman]الأسف[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]تقول[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]هيئة[/FONT] [FONT=Times New Roman]الاذاعة[/FONT] [FONT=Times New Roman]البريطانية[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]ندخل[/FONT] [FONT=Times New Roman]فيها[/FONT] [FONT=Times New Roman]السم[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]الدسم[/FONT] [FONT=Times New Roman]ونقاتل[/FONT] [FONT=Times New Roman]بها[/FONT] [FONT=Times New Roman]بين[/FONT] [FONT=Times New Roman]العرب[/FONT] [FONT=Times New Roman]والعجم[/FONT] [FONT=Times New Roman]ونثني[/FONT] [FONT=Times New Roman]بها[/FONT] [FONT=Times New Roman]على[/FONT] [FONT=Times New Roman]المظلوم[/FONT] [FONT=Times New Roman]ومن[/FONT] [FONT=Times New Roman]ظلم[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][I][COLOR=red][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][/I][I][COLOR=red][FONT=Tahoma]: [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]فما[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]فعلت[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]في[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]الغراب[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]؟[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][/I][I][COLOR=red][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/I][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]سلطته[/FONT] [FONT=Times New Roman]على[/FONT] [FONT=Times New Roman]أخيه[/FONT] [FONT=Times New Roman]فقتله[/FONT] [FONT=Times New Roman]ودفنه[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]التراب[/FONT] [FONT=Times New Roman]حتى[/FONT] [FONT=Times New Roman]غاب[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]فعلت[/FONT] [FONT=Times New Roman]بقارون[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] [FONT=Times New Roman]له[/FONT] [FONT=Times New Roman]احفظ[/FONT] [FONT=Times New Roman]الكنوز[/FONT] [FONT=Times New Roman]يا[/FONT] [FONT=Times New Roman]ابن[/FONT] [FONT=Times New Roman]العجوز[/FONT] [FONT=Times New Roman]لتفوز[/FONT] [FONT=Times New Roman]فأنت[/FONT] [FONT=Times New Roman]أحد[/FONT] [FONT=Times New Roman]الرموز[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فماذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] [FONT=Times New Roman]لفرعون[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] [FONT=Times New Roman]له[/FONT] [FONT=Times New Roman]يا[/FONT] [FONT=Times New Roman]عظيم[/FONT] [FONT=Times New Roman]القصر[/FONT] [FONT=Times New Roman]قل[/FONT] [FONT=Times New Roman]أليس[/FONT] [FONT=Times New Roman]لي[/FONT] [FONT=Times New Roman]ملك[/FONT] [FONT=Times New Roman]مصر[/FONT] [FONT=Times New Roman]فسوف[/FONT] [FONT=Times New Roman]يأتيك[/FONT] [FONT=Times New Roman]النصر[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فماذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] [FONT=Times New Roman]لشارب[/FONT] [FONT=Times New Roman]الخمر[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][COLOR=red][FONT=Times New Roman]قال[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma]: [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]له[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]اشرب[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]بنت[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]الكروم[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]فإنها[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]تذهب[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]الهموم[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]وتزيل[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]الغموم[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]وباب[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]التوبة[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Times New Roman]معلوم[/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=red][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فماذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]يقتلك[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]آية[/FONT] [FONT=Times New Roman]الكرسي[/FONT] [FONT=Times New Roman]منها[/FONT] [FONT=Times New Roman]تضيق[/FONT] [FONT=Times New Roman]نفسي[/FONT] [FONT=Times New Roman]ويطول[/FONT] [FONT=Times New Roman]حبسي[/FONT] [FONT=Times New Roman]وفي[/FONT] [FONT=Times New Roman]كل[/FONT] [FONT=Times New Roman]بلاء[/FONT] [FONT=Times New Roman]امسي[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]أحب[/FONT] [FONT=Times New Roman]الناس[/FONT] [FONT=Times New Roman]اليك[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]المغنون[/FONT] [FONT=Times New Roman]والشعراء[/FONT] [FONT=Times New Roman]الغاوون[/FONT] [FONT=Times New Roman]وأهل[/FONT] [FONT=Times New Roman]المعاصي[/FONT] [FONT=Times New Roman]والمجون[/FONT] [FONT=Times New Roman]وكل[/FONT] [FONT=Times New Roman]خبيث[/FONT] [FONT=Times New Roman]مفتون[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]فما[/FONT] [FONT=Times New Roman]أبغض[/FONT] [FONT=Times New Roman]الناس[/FONT] [FONT=Times New Roman]اليك[/FONT] [FONT=Times New Roman]؟[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قال[/FONT] : [FONT=Times New Roman]أهل[/FONT] [FONT=Times New Roman]المساجد[/FONT] [FONT=Times New Roman]وكل[/FONT] [FONT=Times New Roman]راكع[/FONT] [FONT=Times New Roman]وساجد[/FONT] [FONT=Times New Roman]وزاهد[/FONT] [FONT=Times New Roman]عابد[/FONT] [FONT=Times New Roman]وكل[/FONT] [FONT=Times New Roman]مجاهد[/FONT] [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4][FONT=Times New Roman]قلت[/FONT] : [FONT=Times New Roman]أعوذ[/FONT] [FONT=Times New Roman]بالله[/FONT] [FONT=Times New Roman]منك[/FONT] [FONT=Times New Roman]فاختفى[/FONT] [FONT=Times New Roman]وغاب[/FONT] [FONT=Times New Roman]كانما[/FONT] [FONT=Times New Roman]ساخ[/FONT] [FONT=Times New Roman]في[/FONT] [FONT=Times New Roman]التراب[/FONT] [FONT=Times New Roman]وهذا[/FONT] [FONT=Times New Roman]جزاء[/FONT] [FONT=Times New Roman]الكذاب[/FONT] ![/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=blue][SIZE=4]:sm135: :sm135: :sm135: :sm135: :sm135: :sm135: [/SIZE][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][FONT=Tahoma][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][B][FONT=Times New Roman][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/B][/COLOR][/RIGHT]

[RIGHT][COLOR=red][B][FONT=Times New Roman][COLOR=blue][SIZE=4] [/SIZE][/COLOR][/FONT][/B][/COLOR][/RIGHT][/RIGHT]

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وايضا اضيف اخى الوضوء يبعد الشيطان فهو من نار والماء تطفئها وهذا ما اخبرنا به صلى الله عليه وسلم
جزاك الله خير على هذا الموضوع الرائع وجعله الله فى ميزان حسناتك ان شاء الله

مشكور اخي على الموضوع الرائع و قد كنت كتبت نفس الموضوع في المنتدى

جزاك الله من ميزان حسناتك

شرفتونا بمروركم وشاكرين لكم ردودكم