دروس فيديو فى اساسيات الالكترونيات Basic Electronics and Lab


#1

This is the Lecture Video about the Basic Electronics and Lab subject for the Engineering Student and This Lecture Video are from the IIT. Student can get good describiton about the subject well and good with easy of understandable .
1 - Introduction to Basic Electronics
2 - Electronic Devices 1
3 - Electronics Devices II Resistor in series and parallel
4 - Some Useful Laws in Basic Electronics
5 - Some Useful Theorems in Basic Electronics
6 - Semi Conductor Diodes
7 - Applications of Diodes
8 - Wave Shaping using Diodes
9 - Zener Diode Characteristics
10 - Transistors
11 - Transistor Biasing - Common Emitter Circuits, Fixed Bias, Collector to base Bias
12 - Transistor Biasing - Emitter Current Bias, Thermal Stability (RC Coupled Amplifier)
13 - Basic Characteristic of an Amplifier - Simple Transistor model, Common emitter Amplifier
14 - Hybrid Equivalent Circuit, H-Parameters
15 - Circuit Analysis using H-Parameters
16 - Frequency Response of Amplifiers
17 - Frequency Analysis
18 - Power Amplifiers
19 - Differential Amplifiers Circuit
20 - Integrated Chip
21 - Typical Characteristic of Operation Amplifier
22 - Four Types of Feed Back
23 - Four Types of Feed Back
24 - Mathematical Operations
25 - Mathematical Operations
26 - Mathematical Operations
27 - Characteristics of Operation Amplifier
28 - Characteristics of Operation Amplifier
29 - Characteristics of Operation Amplifier
30 - Inverter/Non-Inverter Circuits
31 - Applications of Op Amps
32 - Non-Linear Op Amp circuits
33 - Applications of Op Amps
34 - Active Diode Circuits
35 - Oscillators
36 - Logarithmic and Anti-Logarithmic Amplifier
37 - Filters
38 - Unit Junction Transistor
39 - Silicon Controlled Rectifier
40 - Field Effect Transistor


(محمد حمدى ناصف) #2

جزاك الله خيرا


(system) #3

السلام عليكم
ومشكور بس عفوا فين الرابط لو سمحت


#4

الروابط موجودة فى اول الموضوع