التحكم في اخفاء واظهار ال panels في ال GUI


(shalash_1234) #1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا كنت محتاج مساعدتكم سريعا فى مشروع تخرجى
وكنت محتاج كود عند الضغط علىpush button يقوم باخفاء panel وإظهار آخرى مخفيه

ولكم جزيل الشكر


(ايجيبت) #2

[SIZE=3]

[/size][LEFT][SIZE=3]Assume you rename the tag of the two panels to (p1,p2)1
you can control parameter of hidden or shown the panels from visible on or off the panel ,so in the m file which connected to gui file you can write this code

[/size]

[SIZE=3][COLOR=Blue]function[COLOR=Black] pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)[/color][/color][/size][SIZE=3]
[/size][SIZE=3][COLOR=SeaGreen]% hObject  handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles  structure with handles and user data (see GUIDATA)[/color][/size][SIZE=3]
f=get(handles.p1,'visible');
[/size][SIZE=3][COLOR=Blue]if[/color][/size][SIZE=3] strcmp(f,'on')
  
  set(handles.p1,'visible','off')
  set(handles.p2,'visible','on')
[/size][SIZE=3][COLOR=Blue]else[/color][/size][SIZE=3]
  set(handles.p1,'visible','on')
  set(handles.p2,'visible','off')
[/size][SIZE=3][COLOR=Blue]end[/color][/size][SIZE=3]

[/size]


[/left]
:sm241:مش عارف الرد ده كافي علي سؤالك ولا لاء عموما لو ليك اي استفسار تاني ان شاء الله نقدر نساعدك


(مُحمَّد) #3

اللهم وفقنا ال ما تحب وترضى