Progaramme matlab


(abdalla86) #1

السلام عليكم

انا بحاجة لحل لتنفيد هدا البروغرام

%trecer legrahe qui represente f1 et f2 en fonction de l’angle incidence
syms n1 n2 i1 i2 fh fv rh rv
n1=1; %le coeficient de reflexion de premiere milieu
n2=1.5;%le coeficient de reflexion de deuxieme milieu
i1=[0.1:0.1:90];%la variation de l’angle d’incidence
%n1sin(i1):=n2sin(i2);
rh=[(n1cos(i2)-n2cos(i1))./(n1cos(i2)+n2cos(i1))];%le calcule de taux de reflexion parllele
rv=[(n1cos(i1)-n2cos(i2))./(n1cos(i1)+n2cos(i2))];%le calcule de taux de reflexion vertical
rh1=abs(rh)*exp(fh); %l’expression de rh en complexe
rv1=abs(rh)*exp(fv); %l’expression de rv en complexe
plot(i1,fh); %le trace de fh en fonction de l’angle d’incidence
plot(i1,fv); %le trace de fv en fonction de l’angle d’incidence
ساعدوني ارجوكم


(ahmed.aero) #2

مش فاهم انت عاوز ايه؟؟
دة برنامج
ايه المشكلة ؟


(محمدعبدالنبي سويلم) #3

شكرا لك يااخي