مطلوب حل هذه الاسئله


(system) #1

يا جماعه انا عليه انترفيو في شركه جابكو يوم السبت القادم وبذاكر وفيه شويه اسئه واقفه قدامي يا ريت حد يجاوبنى عليها
علما بان الاسئله دي كانت في انترفيو قديم لشركه بدر الدين للبترول لقيتها علي النت :

1-Draw the curve which appears relation between the temperature and carbon range and define used for what ?

2-What happened to the properties of a piece of steel when it is heated to a temperature of a 1000 centigrade or more ?

3-Heat intensity is measured in terms of its ?

4-Heat quantity is measured with units of ?

5-what are the requirements of refrigerant ?

6-Draw the performance curve for centrifugal, axial and reciprocating pumps ?

7-Select the correct answer :
A-for a rotating unbalance shaft, which of the following has the greatest effect on its vibration :
*The magnitude of unbalance mass
*the shaft speed
*the distance between the center of rotation and unbalance mass
*the bearing clearance

B-which of the following could lead to surge in rotary compressor?
*decreasing the power of the driver
*reducing the compressor suction pressure
*increasing the compressor discharge pressure by increasing the resistance down-stream the compressor
*All of the above

C-How much is the pressure ratio in desiel engines?
*Between 6:1 and 14:1.
*Between 12:1 and 24:1
*Between 20:1 and 34:1
*Between 34:1 and 54:1

D-How much is the pressure ratio in spark ignition engines?
*Between 6:1 and 14:1
*Between 12:1 and 24:1
*Between 20:1 and 34:1
*Between 34:1 and 54:1

انا عارف ان الاسئله كتير شويه وفي ناس هتكسل بس علي الاقل جاوب اللي تقدر عليه لو مكسل جاوب علي الاختياري بجد انا مزنوق جدا فيهم وشكرااا