بليييييز ساعدوني بحل الخوارزمية

مرحبااااااااااا …
بدي اطلب منكم طلب ارجووووووووووكم ساعدوني في الخوارزمية ارجووكم بدي اليوم حلها بلييييييييييييييييز

Formulating Algorithms: Case Study 1 (Counter-Controlled Repetition)
To illustrate how algorithms are developed, we solve several variations of a class-averaging problem. Consider the following problem statement:
A class of ten students took a quiz. The grades (integers in the range 0 to 100)
for this quiz are available to you. Determine the class average on the quiz.