عندي امتحان وعاوز دول ضروري لو سمحتهم

[B] [FONT=Arial][SIZE=4] [CENTER]السلاموا عليكم انا عندي امتحان في نظريات العماره والسؤال ده جاي وياريت تعرفيات ولو حد عندوا اسكت

[B]Machine scale 
Human scale
Far scale
Near scale
Monumental scale
Fast scale
Slow scale
Super human scale[/b][/center]

[/size][/font][/b]