نهاية عام و بداية عام


[FONT=Simplified Arabic][SIZE=3][COLOR=#ffffff]…

[/color][/size][/font][FONT=Simplified Arabic][SIZE=4][COLOR=blue][B]اَزفْ رَحيلْ هَذا العَامْ …
فهَا قدْ انتهَى التَقويمْ وتَناثرتْ أوراقهْ …
وانتهَى بإِنتهائهْ عَامُ كاملًُ …
قُوضتْ خِيامهْ … وتَصرمتْ أيامهْ… ويَشدْ رِحالهْ … وطَوى سِجلهْ …
وخُتم عَملهْ… رَبحْ فيهْ منْ رَبحْ… وخَسِرْ فِيهْ منْ خَسِرْ…
انقضتْ سَنةْ كَاملةْ بكلْ مَا فِيها مِنْ طَاعةْ وعِبادةْ وذُنوبْ وَمعاصيْ وآثامْ … عَامْ كَاملْ رَحلْ بِليلهْ ونَهارهْ … وبِحسناتِهْ وسَيئاتِهْ… وقدْ حَوىبينَ جَنبيهْ حِكماً وَعبراً، وأحداثاً وعِظاتْ، فَلا إِلهَ إِلا الله، كمْ شقيْ فيه مِنْ أُناسْ،وكمْ سَعِد فيهْ مِنْ آخرينْ ؟

[/b][/color][/size][/font][FONT=Simplified Arabic][SIZE=4][COLOR=blue]~‏ هـلْ أنــت ~‏

[/color][/size][/font]مِمَنْ أحسنَتْ فيهْ واستقامْت ؟ إن كُنتِ كذلك فهنيئاً لك …
أَما إن كنت مِمَنْ أساءتْ فيه و ارتكبتْالمعَاصي فلتقف اليومْ مع نفسكْ محاسبتاً لها…
ولاَبدَ لَنا في هذهْ العجالةْ البسِيطةْ أنْ نَقفْ وقْفةْ المُحاسبْ للنَّفسْ لأنَ منْ حَاسبْ نَفسهْ في الدُنيا نَجا مِنْ الحِسابْ يومْ القِيامةْ …
وقَدْ يكونْ مِنْ السَهلْ عَلى المسلم أن يحاسبْ نَفسهَ في الدُنيا وتَسْتدركْ مَا فَاتهَا وتَسْتغفرْ وتَتوبْ، ولكنْ كَيفْ لَهاَ أنْ تَتحملْ الحِسابْ يَومْ القِيامةْ فَهذَا الرَسولْ – صَلى الله عَليهْ وسَلمْ – يَقول: { مَنْ نُوقشْ الحِسابْ فَقدْ عُذبْ
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=4][COLOR=blue][B] }.

وذَلكْ أنْ الإنْسانْ يَقفْ أَثناءْ المُحاسبةْ أَمامْ مَلكْ المُلوكْ وجَبارْ الجَبابِرةْ لاَ يكونْ بَينهْ وبَينْ اللهْ حِجاَبْ فَينظرْ يمنهْ فلا يَجدْ إلا مَا قدمْ، وَينظرْ يَسارهْ فلاَ يَجدْ إلا مَا قدمْ، ويَنظرْ مِنْ أَمامهْ فلاَ يَجدْ إلا الجنةْ، ويَنظرْ مِنْ خَلفهْ فلا يجدْ إلاَ النارْ، فَطوبَى لِمنْ حَاسَبتْ نَفسها فِي الدُنيا وعَافاها الله مِنْ حِسابْ يَومْ القيامةْ.
وإنْ كنّا قدْ نَسينَا مَا فَعلناهْ فِي هَذا العامْ مِنْ حَسناتْ وسَيئاتْ فلنثقْ أنْ كُلْ ذلكْ مُسجلْ فِي صَحائِفْنَا فِي كِتابْ لاَ يَضلْ رَبي ولاَ ينْسَى. [/b][/color][/size][/font]
[FONT=Simplified Arabic][B]
[SIZE=4][COLOR=blue]~‏ تَذكـــرِ ~‏

[/color][/size]إنْ الإقَامةْ فِي هذهْ الدُنياَ مَحْدُودةْ، والأَنْفاسْ مَعْدُودةْ، وتَذكريْ بِرحيلْ العَامْ رَحيلكْ عَنْ هَذهْ الدُنيَا، فَرُبمَا لمْ يَبقى مِنْ عُمركِ إلا ثَواني أو سَاعاتْ أو أيامْ … فاغتنم زَمنْ المُهلةْ وبَادر بالأَعمالْ الصَالحةْ قَبلْ أنْ يُحالْ بَينك وبَينها وَعِندهَا لاَ يَنفعْ النَدمْ !!
و تذَكر قَولْ المُصطَفى- صَلى الله عَليهْ وسَلمْ - { لاَ تَزولْ قَدمَا عَبد حَتى يُسألْ عَنْ أَربعْ: عَنْ عُمرهْ فِيمَا أَفْناهْ ؟ و عَنْ عَلمهْمَا فَعلَ فِيهْ ؟ و عَنْ مَالهْ مِنْ أَينَ اَكتسبهْ و فِيمَا أنفقهْ ؟ و عَنْ جِسمهْ فِيمَا أبْلاهْ
[/b][/font][FONT=Simplified Arabic][B][SIZE=4][COLOR=blue]؟ }

~‏ العَـامْ الجَدِيــدْ ~‏

لِنضعْ في حُسباننا أنْ كُلَّ يومْ يَمرْ علينَا مَا هُو إلاَ يومْ مِنْ أيَامْ العَامْ ؛ فَالأولى بِنا أنْ نُحاسبْ أنْفسنَا كُلَّ يومْ لِكي لاَ يَجتمعْ علينَا آخرْ العامْ … ونُحافظْ عَلى ذلكْ الكَنزْ ألا وهْو نِعمةْ الأيَامْ واللحَظاتْ، ولِنَتزَودْ مِنهَا مَا اسْتطعنَا ونَملأهَا بِذكرْ الله وعِبادتهْ
[/color][/size][/b][/font]نَأمل أنْ يكونَ عَامنَا الجديدْ مليئاً بالطاعاتْ … والحرصْ على زيادةْ شحنْ قلبكِ بالإيمانْ …
أنْ يكونْ عاماً حافلاً بعَمل الخيراتْ … ومُساعدةْ المُحتاجينْ والمَساكينْ والفُقراءْ …
أنْ يكونَ عامَاً يجْمع في أيامهْ آلافْ الأَعْمالْ التي تُكافؤْ بالحسناتْ …
أنْ يَكونْ العَزمْ علَى الحُصولْ علَى الكَثيرْ مِنها مَبلغاً وغَاية…
أنْ يكونَ عاماً مليئاً بالخطواتْ الكبيرةْ للرفْع منْ رايةْ الإسلامْ … منْ لا إله إلا الله… ومُحاولةْ نَشرَها في كُلّ الأَمكنةْ وأنْ تَعكسْ بمرآةْ كَبيرةْ جَمالَ الإسْلامْ وَ رقيهْ وعَظمةْ الله وَرسولهْ …
أنْ يكونَ عاماً أقربْ أقربْ أقربْ إلى الله.
أنْ يكونَ عاماً مليئاً بالعلومْ، والاصرارْ على أنْ يكونَ مُنيراً وهّاجاً

أنْ يكونَ عاماً مليئاً بالشغفْ للحصولْ على المزيدْ والكثيرْ منْ المعلوماتْ المُفيدةْ في علومْ الدينْ والدُنيا…
أنْ يكونَ لكِ في كلّ بَحر منْ العُلومْ قطرةْ، أنْ تنوي أنْ يكونَ لكِ دوراً في النهوضْ والرقي بالأمهْ.
فَمنْ أحْسَنتْ اسْتغلالْ الأيَامْ واللحظاتْ كَانتْ سَببْ فِي رَفعْ مَنزلتهَا وَعظمْ ثَوابَها ومُضاعفتَها.
ومنْ أسَاءتْ اسْتغلالْ تِلكْ الأيامْ واللحظاتْ كانتْ عَليهَا حَسرةْ ونَدامةْ وخُسْرانْ يومَ أنْ تَقولْ النَفسْ
{أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ
[B][FONT=Simplified Arabic][SIZE=4][COLOR=blue] }(الزمر : 56 )

فلْنعقدْ العَزمْ عَلى مُحاسبةْ مَا مَضَى مِنْ أَيامنَا،ولنَعقدْ العَزمْ عَلى الحِفاظْ عَلى لَحظاتنَا القَادِمَة واستغْلالهاَ فِيما يُرضى الله وفِيماَ يعودْ عَليناَ وعلى أُمتناَ بالفائدةْ.

~‏ ختاماً ~‏
[/color][/size]اللهُم يَامُقلِّبْ القُلوبِ والأبْصارِ ثَبِّتْ قُلُوبنَا عَلى طاَعَتِكَ ولاَ تُزغْ قُلُوبناَ بعْد إذْ هَديتناَ ولاَ تفْتناَ في ديننَا واجْعلْ يَومناَ خيراَ منْ أمْسناَ , واجْعلْ غَدناَ خَيراً منْ يَومناَ , واجْعلْ خَيْرَ أَعْمارناَ أَواخرهاَ , وخَيْرَ أَيِّامناَ يومَ نَلْقاكَ وأنتْ راضٍ عناَ …
وصلَى اللهم وسلم علىَ نبينا مُحمدْ وعلى آلهْ وصحْبه أَجمعينْ…
[/font]
[/b][CENTER][B]ختاماً ~‏
اللهُم يَامُقلِّبْ القُلوبِ والأبْصارِ ثَبِّتْ قُلُوبنَا عَلى طاَعَتِكَ ولاَ تُزغْ قُلُوبناَ بعْد إذْ هَديتناَ ولاَ تفْتناَ في ديننَا واجْعلْ يَومناَ خيراَ منْ أمْسناَ , واجْعلْ غَدناَ خَيراً منْ يَومناَ , واجْعلْ خَيْرَ أَعْمارناَ أَواخرهاَ , وخَيْرَ أَيِّامناَ يومَ نَلْقاكَ وأنتْ راضٍ عناَ …
وصلَى اللهم وسلم علىَ نبينا مُحمدْ وعلى آلهْ وصحْبه أَجمعينْ…[FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=Red]

[/color][/size][/font]شكرا لك على هذا الدعاء و يا ربي ثبت قلوبنا
[/b][/center]

اللهُم يَامُقلِّبْ القُلوبِ والأبْصارِ ثَبِّتْ قُلُوبنَا عَلى طاَعَتِكَ ولاَ تُزغْ قُلُوبناَ بعْد إذْ هَديتناَ ولاَ تفْتناَ في ديننَا واجْعلْ يَومناَ خيراَ منْ أمْسناَ , واجْعلْ غَدناَ خَيراً منْ يَومناَ , واجْعلْ خَيْرَ أَعْمارناَ أَواخرهاَ , وخَيْرَ أَيِّامناَ يومَ نَلْقاكَ وأنتْ راضٍ عناَ …
وصلَى اللهم وسلم علىَ نبينا مُحمدْ وعلى آلهْ وصحْبه أَجمعينْ…[SIZE=3][COLOR=red]

[/color][/size]شكرا لك على هذا الدعاء و يا ربي ثبت قلوبنا


الله يحميكم