وسائل حماية الغاز الطبيعي المسال

[CENTER]وسائل حماية الغاز الطبيعي المسال[SIZE=5][COLOR=blue]

محتويات الملف
Introduction of Energy Commission
• Overview of LNG and its properties
• Review of LNG terminal concepts
• Summary of LNG safety and
environmental issues
• Answer questions

[/color][/size]التحميل
[/center]

[CENTER]http://www.energy.ca.gov/lng/documents/2003-10-01_MAUL_LNG.PDF

أو

http://www.almohandes.org/upload4/download522.html
[/center]

الرابط يعمل بكفاءه